Saturday , June 22 2024

Annual report Kingdom representative 2016 (in Dutch)

 

Inleiding

Voor u ligt de voortgangsrapportage over het jaar 2016. Een jaar dat in het teken stond van de bevindingen van de ‘Commissie evaluatie uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland’, de commissie Spies, die haar rapport in oktober het jaar ervoor had gepresenteerd. De commissie deed geen aanbevelingen, maar maakte de balans op na vijf jaar. Het was aldus de commissie ,,te vroeg voor een definitief oordeel. Daarvoor is vijf jaar te kort.” De commissie sprak de wens uit ,,dat de resultaten van de evaluatie de basis vormen voor een impuls om de  orspronkelijke doelstellingen van de staatkundige verandering in de komende jaren dichterbij te brengen.”

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
What happens with your tax money? - RCN explains (4 th video published)
GIS Saba : Community Update 2 - October 3rd